WYMIENIONE ZADANIA

Wymienione zadania wskazują na typy działań komunikacyjnych przekazów realizowanych przez media, nie przesądzając skuteczności i na­stępstw tych działań. To zaś jak poszczególne media wywiązują się z tych zadań i jaką role grają ostatecznie w funkcjonowaniu demokracji liberalnej, zależy w głównej mierze od sposobu regulacji procesów komunikowania masowego oraz typów instytucji nadawczych.Zarysowany wyżej model demokracji liberalnej przedstawia stan postu­lowany, pożądany i ze zmiennym powodzeniem realizowany w wielu kra­jach, nigdzie jednak nie urzeczywistniony w całości. Zapewne dlatego, iż jest to konstrukcja wyidealizowana, abstrahująca od nierówności i sprzeczności społecznych, które jedne grupy społeczne stawiają w uprzywilejowanej po­zycji, a innym utrudniają uczestniczenie w życiu publicznym i korzystanie z dobrodziejstw demokracji liberalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *