W ROZWINIĘTEJ GOSPODARCE

W rozwiniętej gospodarce industrialnej, gdzie rynek to rozbudo­wany system sprzedaży masowej, niezbędne jest pośrednictwo mediów masowych jako narzędzia strategii marketingowej. Celem tej strategii jest pozycjonowanie produktu (marki), tzn. scharakteryzowanie go na tle innych produktów (marek) dostępnych na rynku, oraz wskazanie grupy społecznej, dla której produkt jest przeznaczony. Narzędziami re­alizacji tej strategii są wszystkie elementy zintegrowanego marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja [McCarthy, 1975]. Ta ostatnia obejmuje różne działania, z których najważniejsze to reklama produktu (marki) i sprzedaż promocyjna. Ponieważ zaś głównym nośnikiem reklamy są media, przeto urastają one do rangi ważnego stymulatora obrotu rynkowe­go. Jeśli więc, jak głosi stare powiedzenie, reklama jest dźwignią handlu, to będące jej nośnikiem media stają się automatycznie dźwignią rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *