W PERSPEKTYWIE ŚWIATA POLITYKI

Ponadto oby­czaj demokratyczny nakłada na instytucje państwowe i samorządowe obo­wiązek informowania o planach, zamierzeniach i bieżących decyzjach oraz wyjaśnianie ich motywów. Głównym wykonawcą prawa obywateli do in­formacji są media, które w związku z tym muszą korzystać ze szczególnych udogodnień prawnych i faktycznych w zakresie dostępu do informacji. Temu właśnie celowi mają służyć rzecznicy prasowi oraz wspomagające ich biura służby informacyjne działające przy wszystkich ważniejszych urzędach instytucjach. W większości państw demokratycznych, w Polsce jeszcze nie, owe biura i służby dysponują znacznym potencjałem (kadrowym, technicz­nym, finansowym) i prowadzą zakrojoną na szeroką skalę politykę informa­cyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *