URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

Urządzeniami współpracującymi z migawką są: spust i licznik zdjęc. O    spuście była już mowa. Urządzenie to może być także przyczyną wstrzą­su korpusu aparatu w chwili wyzwalania migawki i powstawania nie­ostrości obrazu, jeśli naciśnięcie było zbyt gwałtowne i silne a sprężyna spustu zbyt szytwna . Zdarza się też niezamierzone wyzwolenie migawki przez uchwycenie korpusu aparatu dłońmi i naciśnięcie guzika spustu na przedniej ściance korpusu. Dlatego bardziej bezpieczne jest umieszczenie spustu na górnej ściance, ale wtedy dostęp do mego w bar­dzo krótkim czasie staje się trudniejszy. W niektórych aparatach spust na przedniej ściance korpusu aparatu posiada zacisk śrubowy (blokadę), któ­rą się zwalnia przed wykonaniem zdjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *