UPROSZCZONY OPIS

Nieco upraszczając i ge­neralizując ten opis, można wyróżnić sześć zasadniczych stadiów procesu: Stadium pierwsze: Media obserwują i relacjonują przebieg zdarzeń – informują o rozwoju sytuacji, prezentując działania, poglądy i opinie różnych stron uwikłanych w kryzys, np. przedstawicieli władz, instytucji powołanych do rozwiązania kryzysu, ekspertów, ofiar, zwykłych ludzi itp. Niekiedy już pierwsze informacje o jakimś zdarzeniu oznaczają „wybuch kryzysu” (np. media publikują materiały kompromitujące polityków, terroryści zawiada­miają media o podłożeniu bomby) bądź jego przejście ze stanu utajonego w stan jawny (np. upublicznienie kryzysu gabinetowego); bywa też, że uru­chamiają one ciąg zdarzeń, który dopiero później przeradza się w kryzys (np. afera Watergate). Gdy sprawcami kryzysu są terroryści lub radykałowie wrogo nastawieni do systemu, media starają się dyskredytować ich racje i motywy działania, lub po prostu zbyć je milczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *