REGULACJA CZASU

Regulacja czasu otwarcia migawki polega na opozmamu momentu powrotnego zsuwania się sektorów i może byc wykonywana mechanicznie, przez odpowiednie ustawienie tarczy nastawcze, lub pier­ścienia nastawczego na żądany czas otwarcia, albo elektrycznie, pod wpływem impulsu z elektronowego układu automatyzacji naświetlenia Szereg długości czasu otwarcia migawki jest obecnie znormalizowany, podobnie jak szereg liczb przesłony. Kożdy następny czas otwarcia jest w tym szeregu w przybliżeniu dwa razy krótszy od popr-dniego, a m,a- nowicie: 1 s; 1/2 s; 1/4 s; 1/8 s; 1/15 s; 1/30 s; 1/60 s, 1/125 s* 1/250 s; 1/500 s; 1/1000 s. Na tarczach i pierścieniach nastaw- czych podane sq odwrotności tych wielkości bez wymieniania jednostki X.tj. sekundy, a mianowicie: 1;2;4; 8; 16; 30; 60; 125; 250; 500;,000.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *