PRZYGOTOWANY APARAT

Od tej chwili należy zwolnić przesu­wanie papieru i zatrzymać się w chwili, gdy w okienku ukaże się liczba 1. Aparat jest wtedy przygotowany do wykonania pierwszego zdjęcia. Zamierzając wykonać zdjęcie musimy się przede wszystkim przekonać, czy wybrany przez nas motyw jest dostatecznie jasny, aby z zastosowa­niem liczby przesłony 8 lub 16 i czasu otwarcia migawki przez V6o se­kundy naświetlenie filmu było dostateczne dla otrzymania zadowalające­go wyniku. Proste, choć nie zawsze wystarczające wskazówki na ten te­mat podaliśmy we wstępie do opisu aparatu Ami 66. Wskazówki do wy­konywania zdjęć w świetle lamp żarowych atelierowych i lamp błysko­wych będą podane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *