ODPOWIEDNIA TARCZA

Odpowiednia tarcza lub dźwignia w aparatach ma­łoobrazkowych sprzężona jest z napinaniem sprężyny migawki. Jeden obrót do oporu powoduje, że napięcie sprężyn^ odbywa się z równo­czesnym przesunięciem filmu o jedną klatkę, czyli o 8 otworów perfora­cji oraz z przesunięciem licznika zdjęć o jeden numer. Tę synchroniza­cję umożliwia rolka zębata, połączona z mechanizmem napinającym, której zęby wchodzą w perforację filmu. Aparaty na błony zwojowe nie posiadają na ogół synchronizacji prze­sunięcia klatki filmu z napięciem sprężyny migawki i czynności te muszą być w nich wykonywane oddzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *