NASTAWIENIE SPÓŹNIONE

Nastawienie spóźnione, np. po wykonaniu pierwszego zdjęcia, może spowodować za­chodzenie dalszych klatek obrazu na siebie i zniszczenie zdjęc. Aby za­pobiec wykonaniu więcej niż 36 zdjęć na jednym filmie małoobrazkowym, co może spowodować zadęcie się filmu w połowie klatki i unieruchomie­nie powrotnego przewijania do kasety lub zerwanie perforacji, niektóre aparaty są wyposażone w końcową blokadę. Ta blokada nie pozwala na­ciągnąć migawki po przejściu 36 klatek filmu przez aparat, lecz umożli­wia powrotne przewinięcie filmu do kasety i wyjęcie go z aparatu w oś­wietleniu dziennym. Jako pierwszy krok do zautomatyzowania nastawiania liczby prze­słony i czasu naświetlania materiału światłoczułego wprowadzono w nie­których obiektywach możliwość mechanicznego sprzężenia pierścieni na- stawczych przesłony i migawki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *