W KRÓTKICH ODSTĘPACH CZASU

Może on być przy tym kolejno naświetlany w krótkich odstępach czasu, wystarczających na ręczne lub półautomatyczne przesunięcie go do położenia następnej klatki. Są to aparaty lustrzane, nazywane potocznie lustrzankami. Lustrzanki dzielą się na jednoobiekty¬wowe i dwuobiektywowe.W lustrzankach jednoobiektywowych matówka znajduje się nie w tyl¬nej, lecz w górnej części korpusu i patrzy się na nią nie […]

W LUSTRZANKACH DWUOBIEKTYWOWYCH

W lustrzankach dwuobiektywowych mamy do czynienia z dwiema nie­zależnymi komorami fotograficznymi położonymi, jedna nad ^ drugą, w zewnętrznej części korpusu aparatu . Wewnętrzna częśc korpu­su daje się wsuwać i wysuwać na małym odcinku z części zewnętrznej i posiada w przedniej ściance (czołówce) dwa obiektywy o jednakowej odległości ogniskowej, umieszczone pionowo jeden nad drugim. Górny obiektyw, […]

UŁOŻENIE MATÓWKI

Matówka jest ułożona poziomo w górnej ściance korpusu, a światło tworzące na niej obraz optyczny odbija się od nieruchomego lustra, umieszczonego pod kątem 45° do os. optycznej obiektywu, tak samo jak w lustrzance jednoobiektywowej.Lustrzanka dwuobiektywowa ma większe wymiary niż jednoobiektywo­wa. ale ma w stosunku do niej tę zaletę, że jasny i wyraźny obraz widać na […]

WADA LUSTRZANKI DWUOBIEKTYWOWEJ

Wadą lustrzanki dwuobiektywowej jest niezupełna zgodność górnej i dolnej granicy klatki obrazu na matówce i na negatywie, spowodowa- na rozstawieniem obu obiektywów (paralaksą). Obiektyw górny „widzi mniej u dola, a więcej u góry klatki, niż obiektyw dolny . Rozmca ta występuje w tym większym stopniu, im bliższy jest przedmiot zdjęcia. W niektórych aparatach usunięto skutki […]

UŻYWANA MATÓWKA

Aby głowy ludzkie nie zasłoniły gtównego motywu zdjęcia, jaki może być np. gość witany na lotnisku, reporterzy odwracają aparat ma- tówkq do dołu i podnoszą go nad własną głową, śledząc obraz od dołu.Matówka używana w aparatach lustrzanych może być gładka i jed­norodna na całej powierzchni, lub pokryta soczewką Fresnela składa­jącą się z szeregu wąskich, koncentrycznych pierścieni […]

NIEKTÓRE MATÓWKI

Niektóre matówki posiadają dwa środkowe, koncentryczne pola. Pole wewnętrzne jest uformowane w postaci siatki drobnych, przezroczystych pryzmacików i nazywa się mikrorastrem, a pole zewnętrzne, otaczające pierścieniowo raster, jest matowe i gładkie. Podczas nastawiania nieru­chomego obrazu na ostrość obserwuje się go na polu rastru. Jeśli obraz na tym polu rozdziela się na punkty i wywiera wrażenie migotania, […]

PO ZWOLNIENIU ZATRZASKU

Po zwolnieniu spręży­nowego zatrzasku wieczko naciśnięte od dołu sprężynami odskakuje na zawiasach ku górze, a wraz z nim odskakują blaszki osłaniające matów­kę przed dostępem światła z otoczenia. Urządzenie to jest szczególnie potrzebne, gdy słońce świeci z góry na aparat. Przednia i tylna ścianka osłony może być także wykorzystana jako celownik ramkowy do zdjęć sportowych, o […]

APARAT BEZ MATÓWKI

Jeśli aparat jednoobiektywowy nie posiada matówki, to musi być zao­patrzony w inne urządzenia umożliwiające ustalenie granic klatki i w miarę możliwości – kompozycji obrazu w klatce oraz w system usta­wiania obiektywu w położeniu zapewniającym ostrość głównego motywu obrazu. Do pierwszego celu służą optyczne celowniki, a do drugiego – skale odległości i dalmierze. Często łączy się […]